lunes, 21 de noviembre de 2011

Acta assemblea 20/11/2011

Ordre del dia:
Valoració de la difusió sobre les eleccions
Valoració jornada de reflexió
Assemblea Sanitat
Canvi d'ubicació del plafó de l'assemblea Ripollet
Futur de l'assemblea de Ripollet
Torn Obert


Valoració de la difusió sobre les eleccions
Una companya de l'assemblea comenta que hi va haver molt poca participació a l'hora d'encartellar i de fer  difusió. A més a més, al cap d'un parell de dies els cartells ja no hi eren. Es comenta que potser els escombriaires tenen ordre de treure'ls, perquè la resta de cartells es mantenen però els que tenen a veure amb l'assemblea no. Es diu que potser s'hauria de buscar una altra acció en comptes d'encartellar si trobem que aquesta no és eficient. Surten diverses opcions, com posar anuncis a la Revista de Ripollet, posar-nos en una taula a la Rambla i repartir la informació directament o contactar directament amb les associacions de veïns del poble.

Valoració jornada de reflexió
Els companys que van assistir a la jornada de reflexió del passat dissabte fan una valoració molt negativa. Hi va haver molt poca participació de voluntaris de l'assemblea i no es va aconseguir l'objectiu que es pretenia, que era difondre l'informació sobre les eleccions. Es comenta que de cara a properes accions, es confirmi l'assistència i si no arriba a un nombre mínim de persones, no es faci. 

Assemblea Sanitat
Una companya de l'assemblea ens informa sobre les intencions de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública. Es volen fer algunes accions conjuntes entre les assemblees de Cerdanyola del Vallès i Ripollet, igual que es vol involucrar també als treballadors dels CAPs dels pobles. La intenció és fer unes octavetes informatives sobre les retallades i sobre la situació concreta dels serveis sanitaris als nostres municipis. Voldrien repartir la octaveta pels CAPs. Dimarts, aprofitant l'assemblea que fa la plataforma, la companya anira i s'informarà sobre l'assemblea del dissabte 19 i intentaran fer algun tipus de comissió per anar a parlar amb els treballadors dels centres sanitaris. 

Canvi d'ubicació del plafó de l'assemblea Ripollet
El plafó informatiu s'hauria de canviar abans de dimecres, ja que durant el mercat municipal el treuran. Es diu de posar-ho al mateix lloc on ara està el plafó de sanitat. 

Futur de l'assemblea de Ripollet
Els assistents estan d'acord amb la idea de la llibertat que tenen les persones de participar en el moviment amb la implicació que cadascú vulgui. Tot i això, hi ha companys/es que transmeten el seu malestar i pessimisme perquè s'han carregat amb molta feina i no es senten recolçats. Les actes, preparar les assemblees, els torns... sempre recauen sobre la mateixa gent. Degut al baix nombre d'assistents a l'assemblea d'avui, diumenge vinent es tornarà a treure el tema.

Torn obert de paraula
Uns companys comenten que crearan una associació per intentar aglutinar al col·lectiu d'aturats de Ripollet i entre tothom intentar trobar solucions.

No hay comentarios:

Publicar un comentario