sábado, 10 de noviembre de 2012

MANIFEST DE RECOLZAMENT A LA VAGA DE LA COORDINADORA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

[CAT]
TOTES I TOTS A LA VAGA GENERAL INTERNACIONAL
Des de l’assemblea de la coordinadora del Vallès Occidental, composta per treballadores i treballadors de diversos sectors, molts en situació d’atur o amb treballs precaris, hem decidit mostrar el nostre suport a la vaga general internacional del dia 14 de novembre pels següents motius:
Per les successives reformes de la llei laboral que s’han dut a terme des de totes les legislatures, creant cada vegada més precarietat per a les treballadores i els treballadors i més beneficis a les empreses.
Perquè amb la flexibilització de la qual es parla en els canvis de llei només aconsegueixen rebaixar els drets guanyats per les antigues lluites laborals, menyspreant tots els processos democràtics aconseguits amb tant sacrifici.
Perquè amb l’última reforma laboral del govern actual s’ha intensificat la crisi encara més. La desocupació continua creixent (ha superat la taxa del 25%) i només provoquen que amb el temps utilitzin ells mateixos això com excusa per continuar amb més mesures d’austeritat que no promocionen la plena ocupació ni cap solució eficaç per a la societat.
Perquè el govern no escolta les peticions del poble, aprofitant-se de la seva majoria absoluta i la manca democràtica de les eleccions per servir fidelment les decisions de les institucions amb control privat com la Comissió Europea, la BCE i l’FMI. Això ens porta a la conclusió que el poble ja no és sobirà per donar la sobirania als mercats.
Sabem que els sindicats majoritaris en moltes ocasions no han defensat els interessos dels treballadors, però també sabem que les bases d’aquests sindicats són gent que pateix les conseqüències de l’actuació governamental, que lluiten igual que nosaltres pels drets adquirits. També sabem que només els sindicats poden convocar vaga general i esperem que estiguin a l’alçada de la societat catalana i espanyola, donant una continuïtat a la lluita obrera, ja que cada vegada són més les diferències entre classes, baixa i alta, a més de estar desapareixent la classe mitjana.
Animem a tots els afectats per la mala gestió governamental, per aquesta estafa que “no és una crisi”, a que surtin al carrer el dia 14 de novembre.
A més de sortir al carrer contra la reforma laboral, també hem  de manifestar-nos aquest dia contra les retallades dels serveis públics i en defensa de tots els nostres drets.
Hem d’aconseguir una vaga cívica en la qual l’objectiu sigui mostrar el nostre cansament, per això diem que també es faci vaga de consum.
NO PRODUÏÏM, NO CONSUMIN, NO UTILITZEM ELS DINERS
Hi haurà diferents mobilitzacions, manifestacions i concentracions a tot el territori. La informació es passarà des de les diferents fonts organitzatives.
TRIA UNA I ¡¡SURT AL ​​CARRER EL DIA 14 DE NOVEMBRE!!
¡¡FES QUE AQUESTA VAGA SIGUI TEVA!!
¡¡RECUPEREM LA NOSTRA DIGNITAT!!
Coordinadora del Vallès Occidental
coordinadoravallesoccidental.wordpress.com
coordinadora.vallesoccidental@gmail.com
@CoordVallesOcc
 
[CAST]
TODAS Y TODOS A LA HUELGA GENERAL INTERNACIONAL
Desde la asamblea de la coordinadora del Vallès Occidental, compuesta por trabajadoras y trabajadores de diversos sectores, muchos en situación de desempleo o con trabajos precarizados, hemos decidido mostrar nuestro apoyo a la huelga general internacional del día 14 de noviembre por los siguientes motivos:
Por las sucesivas reformas de la ley laboral que se han llevado a cabo desde todas las legislaturas, creando cada vez más precariedad para los empleados y más beneficios a las empresas.
Porque con la flexibilización de la que se habla en los cambios de ley solo consiguen rebajar los derechos ganados por las antiguas luchas laborales, despreciando todos los procesos democráticos conseguidos con tanto sacrificio.
Porque con la última reforma laboral del gobierno actual se ha recrudecido la crisis aun más. El desempleo sigue creciendo (ha superado la tasa del 25 %) y sólo provocan que con el tiempo usen ellos mismos esto como excusa para continuar con más medidas de austeridad que no promocionan el pleno empleo ni ninguna solución eficaz para la sociedad.
Porque el gobierno no escucha las peticiones del pueblo, aprovechándose de su mayoría absoluta  y la falta democrática de las elecciones para servir fielmente las decisiones de las instituciones con control privado como la Comisión Europea, la BCE y el FMI. Esto nos lleva a la conclusión de que el pueblo ha dejado de ser soberano para dar la soberanía a los mercados.
Sabemos que los sindicatos mayoritarios en muchas ocasiones no han defendido los intereses de los trabajadores, pero también sabemos que las bases de dichos sindicatos son gente que sufre las consecuencias de la actuación gubernamental, que luchan al igual que nosotros por los derechos adquiridos. También sabemos que solo los sindicatos pueden convocar huelga general y esperamos que estén a la altura de la sociedad catalana y española, dando una continuidad a la lucha obrera, pues cada vez son más las diferencias entre clases, baja y alta, además está desapareciendo la clase media.
Animamos a todos los afectados por la mala gestión gubernamental, por esta estafa que “no es una crisis”, a que salgan a la calle el día 14 de noviembre.
Además de salir a la calle contra la reforma laboral, también debemos manifestarnos este día contra los recortes de los servicios públicos y en defensa de todos nuestros derechos.
Debemos conseguir una huelga cívica en la que el objetivo sea mostrarles nuestro hartazgo, por eso llamamos a que también se haga huelga de consumo.
NO PRODUZCAMOS, NO CONSUMAMOS, NO UTILICEMOS DINERO
Habrá distintas movilizaciones, manifestaciones y concentraciones en todo el territorio. La información se pasará desde las distintas fuentes organizativas.
ELIGE UNA Y ¡¡SAL A LA CALLE EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE!!
¡¡HAZ QUE ESTA HUELGA SEA TUYA!!
¡¡RECUPEREMOS NUESTRA DIGNIDAD!!
Coordinadora del Vallès Occidental
coordinadoravallesoccidental.wordpress.com
coordinadora.vallesoccidental@gmail.com
@CoordVallesOcc
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario