lunes, 2 de abril de 2012

Acta assemblea 01/04/2012


Ordre del dia
Associació d’Aturats/des Ripollet-Cerdanyola
29M
Jornada de Difusió a Sant Jordi
Tornem a la plaça
Torn obert de paraula


Associació d’Aturats/des Ripollet-Cerdanyola
Un company de l’Associació que no va poder estar present a l’anterior assemblea aprofita per fer una valoració de la manifestació que es va realitzar el passat 24 de març. Segons el seu parer la manifestació va ser més nombrosa que la primera que la mateixa Associació va convocar mesos enrere. Comenta, a més, que la manifestació que es feia simultàniament a Cerdanyola va acollir a molta gent, tot i ser la primera que l’Associació convocava en aquella ciutat. Per ell això suposa que la consciència està creixent entre les persones.

Pel que fa a la jornada de vaga del 29M, aquest company agraeix que els petits comerciants del poble se sumessin a la vaga. L’Associació ha fet un comunicat per a la Revista de Ripollet, en el qual fan una valoració del 29M. Ha aprofitat per llegir-nos-el.

L’Associació es planteja fer alguna acte coincidint amb el dia dels treballadors i treballadores (1 de maig) i també pel 15 de maig, coincidint amb l’aniversari del moviment del 15M.

29M
Un company de l’assemblea va fer una crònica de tot el que va donar de sí la jornada del 29M. Està penjada al blog de l’assemblea, aquí us l’adjuntem. Per qui no l’havia llegit ens fa un breu resum del que va exposar.

CRÒNICA+FOTOS+VIDEOS 29M A RIPOLLET

D’altra banda unes companyes de l’assemblea van fer una nota de premsa, ens l’han llegit i l’assemblea ha estat d’acord amb el seu contingut, així que l’enviaran a la Revista de Ripollet.
Des de l’assemblea es valora molt positivament la gran participació que hi va haver a la manifestació que es va convocar a la nostra vila, la tarda del 29M.
Una companya comenta que, tot i estar molt satisfeta per aquesta participació, no veu bé que hi hagués algunes persones que aprofitessin la manifestació per fer piquets. No obstant diu que va ser una minoria, que no representa al moviment 15M i que l’acte en sí va ser reivindicatiu i pacífic.

Jornada de Difusió a Sant Jordi
Aprofitant que el 22 d’abril se celebra, com cada any, Sant Jordi a la Rambla., l’assemblea es planteja de fer un acte de difusió.
Es posen en comú propostes i idees sobre el material que es vol difondre, sobre possibles activitats, etc... Algunes idees prenen força, tot i que de moment no es descarta res. La proposta és seguir pensant per fer més propostes de cara a la següent assemblea.

Tornem a la plaça
Després d’un temps realitzant les assemblees en un espai tancat ens plantegem tornar a fer les assemblees al carrer, a la plaça, per fer-nos més visibles. El dia que hem triat per tornar a la Plaça Pere Quart és el 13 de maig. L’assemblea es farà com fins ara a les 20h.

Torn obert de paraula
Aquesta setmana, per fer les fotocòpies sobre la vaga i la vaga de consum hem gastat del fons de despesa 9 euros, així que ens queden: 36,45 euros.

La propera setmana no hi haurà assemblea. Ens trobem diumenge 15 d’abril a les 20h a l’Associació de Veïns Can Vargas.


[CAST]

Orden del día
Associació d’Aturats/des Ripollet-Cerdanyola
29M
Jornada de Difusión en Sant Jordi
Volvemos a la Plaza
Turno abierto de palabra

Associació d’Aturats/des Ripollet-Cerdanyola
Un compañero de la Asociación que no pudo estar presente en la anterior asamblea aprovecha para hacer una valoración de la manifestación que se realizó el pasado 24 de marzo. Según su parecer la manifestación fue más numerosa que la primera que la misma Asociación convocó meses atrás. Comenta, además, que la manifestación que se hacía simultáneamente en Cerdanyola acogió a mucha gente, a pesar de ser la primera que la Asociación convocaba en aquella ciudad. Para él esto supone que la conciencia está creciendo entre las personas.

En cuanto a la jornada de huelga del 29M, este compañero agradece que los pequeños comerciantes del pueblo se sumaran a la huelga. La Asociación ha hecho un comunicado para la Revista de Ripollet, en el cual hacen una valoración del 29M. Ha aprovechado para leérnoslo.

La Asociación se plantea hacer algun acto coincidiendo con el día de los trabajadores y trabajadoras (1 de mayo) y también por el 15 de mayo, coincidiendo con el aniversario del movimiento del 15M.
  
29M
Un compañero de la asamblea hizo una crónica de todo lo que dio de sí la jornada del 29M. Está colgada en el blog de la asamblea, aquí os lo adjuntamos. Para quien no lo había leído nos hace un breve resumen de lo que expuso.

CRÒNICA+FOTOS+VIDEOS 29M A RIPOLLET

Por otro lado unas compañeras de la asamblea hicieron una nota de prensa, nos la han leído y la asamblea ha estado de acuerdo con su contenido, así que lo enviarán a la Revista de Ripollet.

Desde la asamblea se valora muy positivamente la gran participación que hubo en la manifestación que se convocó en nuestra villa, la tarde del 29M.

Una compañera comenta que, a pesar de estar muy satisfecha por esta participación, no ve bien que hubiera algunas personas que aprovecharan la manifestación para hacer piquetes. No obstante dice que fue una minoría, que no representa al movimiento 15M y que el acto en sí fue reivindicativo y pacífico.

Jornada de Difusión en Sant Jordi
Aprovechando que el 22 de abril se celebra, como cada año, Sant Jordi en la Rambla., la asamblea se plantea hacer un acto de difusión.

Se ponen en común propuestas e ideas sobre el material que se quiere difundir, sobre posibles actividades, etc... Algunas ideas toman bastante fuerza, a pesar de que de momento no se descarta nada. La propuesta es seguir pensante para hacer más propuestas de cara a la siguiente asamblea.

Volvemos a la plaza 
Después de un tiempo realizando las asambleas en un espacio cerrado nos planteamos volver a hacer las asambleas a la calle, en la plaza, para hacernos más visibles. El día que hemos elegido para volver a la Plaza Pere Quart es el 13 de mayo. La asamblea se hará como hasta ahora a las 20h.

Turno abierto de palabra 
Esta semana, para hacer las fotocopias sobre la huelga y la huelga de consumo hemos gastado del fondo de gastos 9 euros, así que nos quedan: 36,45 euros.

La próxima semana no habrá asamblea. Nos encontramos domingo 15 de abril a las 20h en la Asociación de Vecinos Can Vargas. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario