lunes, 26 de marzo de 2012

Acta Assemblea 25/03/2012


Ordre del dia
Associació d'Aturats de Ripollet-Cerdanyola
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública
Jornada de difusió a la Fira dels Horts
Vaga 29M
Banc del temps
12M i 15M
Torn Obert


Associació d’Aturats Ripollet-Cerdanyola
Un dels companys de l’Associació ens comenta que estan molt satisfets de com es va desenvolupar la manifestació de dissabte. Agraeixen tot el suport dels assistents, ja fossin persones del nostre municipi o persones d’altres localitats que van respondre a la crida en suport de l’acció, que la Coordinadora d’Assemblees del Vallès Occidental va llançar. D’altra banda també es lamenta de la poca afluència dels aturats locals. Es pregunta on eren els 4008 aturats mentre treballadors i jubilats recorrien els carrers de Ripollet. Tot i sentir-se desencisat comenta que, tant ell com els altres membres de l’entitat, seguiran treballant en defensa dels aturats i del treball digne. Des de l’assemblea li fem arribar el nostre suport i els nostres ànims.


Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública
Finalment ja sabem la data de la xerrada per presentar la IPP (Iniciativa Penal Popular), serà el 20 d’abril a les 18.30h a l’Ateneu de Cerdanyola, i correrà a càrrec del metge Roger Bernat i d’Àngels Martínez Castells (membre de Dempeus per la Salut Pública).

Aquest dijous va aparèixer a la Revista de Ripollet la nota informativa que la Plataforma va escriure en relació a l’ús partidista que s’està fent de l’Hospital Ernest Lluch. Aquí us adjuntem un enllaç de la mateixa.


Jornada de difusió a la Fira dels Horts
Una companya de l’assemblea ha escrit una crònica de l’esdeveniment i ens la llegeix. L’assemblea aprova la seva publicació. Us l’adjuntem. [Crònica]
Es fa una valoració de l’acte. En general no s’entén el malestar que un dels membres de l’organització de la Fira dels Horts ha mostrat cap a nosaltres, pel fet de realitzar la nostra jornada de difusió. Tot i aquest incident, valorem molt positivament la jornada, la gent ha estat molt receptiva i s’ha mostrat interessada per la informació que els facilitàvem. Una companya comenta que podríem haver portat l’hort urbà, que l’assemblea va fer per les Festes de la Tardor i, que encara es manté al Centre Cívic del Pont Vell. 

Vaga 29M
Prèviament a la vaga, un grup de persones ha quedat dilluns 26 de març a les 18h a la porta d’El Local (c/ Monturiol, 32) per anar a repartir octavetes informatives sobre la vaga. D’altra banda, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública també sortirà a fer difusió del dret a vaga pels CAPs, això serà dimarts 27 a la tarda.
El mateix dia 29 a les 8:00h a la plaça Pere Quart estan convocats els piquets informatius, qui vulgui s’hi pot afegir.
El dia 29 a la tarda hi ha convocada per part dels Sindicats majoritaris una manifestació a Barcelona a les 18h a Diagonal amb Passeig de Gràcia. Es comenta que hi ha altres opcions d’unir-se a la manifestació des d’altres col·lectius, com ara els iaioflautas que proposen trobar-se al davant de la Pedrera a les 17h. Sorgeixen dubtes sobre què fer, ja que un company comenta la possibilitat de seguir fent piquets a Ripollet per la tarda. També es reflexiona sobre com arribar a la manifestació, si en tren o en cotxe; si anar-hi conjuntament amb l’assemblea de Cerdanyola. Es decideix que durant la setmana anirem informant-nos i aclarint què volem fer.

Banc del temps
Els companys i companyes que duen el grup de treball del banc del temps ens informen que dimecres van tenir una reunió amb Josefina Altés, que pertany a l’associació Salut i Família, que promou la creació, desenvolupament i vinculació de bancs del temps. En aquesta reunió ens vàrem informar del que va succeir amb el banc del temps que es va crear a Ripollet fa un temps i que va desaparèixer recentment. Ens vam informar també de quin és el funcionament d’un banc del temps, què es necessita per gestionar-lo (infraestructura, materials,...).
Per altra banda comenten que estan mantenint contacte amb altres localitats en les quals ja hi ha bancs del temps gestionats de forma independent per entitats.

12M i 15M
El passat 18 de març es va fer una trobada a Barcelona per preparar actes per aquestes dues dates. Es van crear grups de treball que dinamitzaran els esdeveniments. Des de Barcelona es proposa un calendari d’activitats:
El 12M (GLOBAL DAY) manifestació.
13M i 14M acampada/ dies per fer la memòria de l'any(cadascú a la seva ciutat).
15M vaga social (no convocada pels sindicats).
Cada assemblea és lliure de seguir aquest calendari, de modificar o afegir-hi continguts. Per la nostra banda, tal i com ja vam comentar en l’anterior acta, participem a la iniciativa sorgida des de la Coordinadora d’Assemblees del Vallès Occidental, que proposa fer una marxa, la qual s’iniciarà el 4 de maig a Viladecavalls i anirà recorrent el Vallès Occidental, fent assemblees i acampant als pobles. El recorregut pretén acabar el dia 11 da maig a Montcada i, des d’allà marxar el dia 12 cap a la Plaça Catalunya. S’està esbossant el recorregut. Quan en tinguem tota la informació us la farem arribar.
Aprofitant que aviat farà un any que l’Assembla del 15M de Ripollet va néixer, una companya proposa la idea de fer un recull fotogràfic i també escrit de la vivència dels seus participants. La idea s’aprova i es crea un grup de treball que es posa mans a l’obra.

Torn obert de paraula
Del fons de despesa que s’havia creat la passada assemblea amb un total de 57,7 euros, n’hem gastat 28,25 en fotocòpies. Aquesta assemblea hem aportat 16 euros. Ara el fons per a les despeses compta amb 45,45 euros.
Una companya ens porta exemplars de la revista Rebel·leu-vos.
Es decideix fer assemblea el proper diumenge 1 d’abril a les 20h, però no fer la del 8 d’abril.


[CAST]

Orden del día
Associació d'Aturats de Ripollet-Cerdanyola
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública
Jornada de difusión en la Fira dels Horts
Huelga 29M
Banco del tiempo
12M y 15M
Turno Abierto

Associació d’Aturats Ripollet-Cerdanyola
Uno de los compañeros de la Asociación nos comenta que están muy satisfechos de cómo se desarrolló la manifestación del sábado. Agradecen todo el apoyo de los asistentes, ya fueran personas de nuestro municipio o personas de otras localidades que respondieron a la llamada en apoyo de la acción que la Coordinadora de Asambleas del Vallés Occidental hubo lanzado. Por otro lado también se lamenta de la poca afluencia de los parados locales. Se pregunta dónde estaban los 4008 parados, mientras trabajadores y jubilados recorrían las calles de Ripollet. Aún sintiéndose desilusionado comenta que, tanto él como los otros miembros de la entidad, seguirán trabajando en defensa de los parados y del trabajo digno. Desde la Asamblea le hacemos llegar nuestro apoyo y nuestros ánimos.


Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública
Finalmente ya sabemos la fecha de la charla para presentar la IPP (Iniciativa Penal Popular). Será el 20 de Abril a las 18.30h. en el Ateneu de Cerdanyola y irá a cargo del médico Roger Bernat y de Àngels Martínez Castells (miembro de Dempeus per la Salut Pública).

Este jueves apareció en la Revista de Ripollet la nota informativa que la Plataforma escribió en relación al uso partidista que se está haciendo del Hospital Ernest Lluch. Aquí os adjuntamos el enlace de la misma.


Jornada de difusión en la Fira dels Horts
Una compañera de la Asamblea ha escrito una crónica del acto y nos la lee. La Asamblea aprueba su publicación. Os la adjuntamos. [Crónica]
Se hace una valoración del acto. En general no se entiende el malestar que uno de los miembros de la organizadora de la Fira dels Horts ha mostrado hacia nosotros, por el hecho de realizar nuestra jornada de difusión. Pese a este incidente, valoramos muy positivamente la jornada, la gente ha estado muy receptiva y se ha mostrado muy interesada por la información que les facilitábamos. Una compañera comenta que podríamos haber llevado el huerto urbano que la Asamblea hizo para las Festes de la Tardor y que aún se mantiene en el centro cívico del Pont Vell.


Huelga 29M
Previamente a la huelga, un grupo de personas ha quedado el lunes 26 de Marzo a las 18h. en la puerta de El Local (c/Monturiol, 32) para ir a repartir octavillas informativas sobre la huelga. Por otro lado, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública también saldrá a hacer difusión del derecho a huelga por los CAPs. Esto será el martes 27 por la tarde. 

El mismo día 29 a las 8:00h. en la Plaza Pere Quart están convocados los piquetes informativos, quien quiera se puede unir. 

El día 29 por la tarde hay convocada por parte de los sindicatos mayoritarios una manifestación en Barcelona a las 18h. en Diagonal con Passeig de Gràcia. Se comenta que hay otras opciones de unirse a la manifestación de otros colectivos, como la de los iaioflautas que proponen encontrarse delante de la Pedrera a las 17h. 

Surgen dudas sobre qué hacer, ya que un compañero comenta la posibilidad de seguir haciendo piquetes en Ripollet por la tarde. También se reflexiona sobre cómo llegar a la manifestación, si en tren o en coche; si ir conjuntamente con la Asamblea de Cerdanyola. Se decide que durante la semana nos iremos informando y aclarando qué queremos hacer.


Banco del tiempo
Los compañeros y compañeras que llevan el grupo de trabajo del banco del tiempo nos informan de que el miércoles pasado tuvieron una reunión con Josefina Altés, la coordinadora de los bancos del tiempo de la asociación Salud y Familia, que promueve la creación, desarrollo y vinculación de estos bancos. En esta reunión nos informamos sobre lo que sucedió con el banco del tiempo que se creó en Ripollet hace un tiempo y que desapareció recientemente. Nos informamos también de cuál es el funcionamiento de un banco del tiempo y qué se necesita para gestionarlo (infraestructura, materiales...)

Por otro lado, comentan que están manteniendo contacto con otras localidades en las cuales ya hay bancos del tiempo gestionados de forma independiente por entidades. 

12M i 15M
El pasado 18 de Marzo hubo un encuentro en Barcelona para preparar actos para estas dos fechas. Se crearon grupos de trabajo que dinamizarán los eventos. Desde Barcelona se propone un calendario de actividades:
El 12M (GLOBAL DAY) manifestación.
13M y 14M acampada/ días para hacer la memoria del año (cada asamblea en su municipio)
15M huelga social (no convocada por los sindicatos).
Cada asamblea es libre de seguir este calendario, de modificar o añadir contenidos. Nosotros, tal y como ya comentamos en el acta anterior, participamos en la iniciativa surgida desde la Coordinadora de Asambleas del Vallés Occ., que propone hacer una marcha que se iniciará el 4 de Mayo en Viladecavalls y irá recorriendo el Vallés Occ., haciendo asambleas y acampando en los pueblos. El recorrido pretende acabar el día 11 de Mayo en Montcada y desde allí, ir el día 12 hacia Plaza Catalunya. Se está esbozando el recorrido. Cuando tengamos toda la información os la haremos llegar.

Aprovechando que pronto hará un año que la Asamblea del 15M de Ripollet nació, una compañera propone la idea de hacer una recopilación fotográfica y también un escrito de la vicencia de sus participantes. La idea se aprueba y se crea un grupo de trabajo que se pondrá manos a la obra.

Turno Abierto
Del fondo de gastos que se creó la semana pasada con un total de 57,7€, hemos gastado 28,25€ en fotocopias. Esta asamblea se ha aportado 16€. Ahora el fondo para gastos cuenta con 45,45€.
Una compañera nos trae ejemplares de la revista Rebel·leu-vos.
Se decide hacer asamblea el próximo domingo 1 de Abril a las 20h., pero no hacer la del 8 de Abril.

No hay comentarios:

Publicar un comentario